Esittelyvideo

Mikä on esittelyvideo?

Esittelyvideolla voidaan kertoa ymmärrettävästi ja kiinnostavasti tuotteesta tai yrityksestä itsestään. Esittelyvideoita hyödynnetään esimerkiksi markkinoinnissa, tarjouksen osana myynnissä, sisäisessä viestinnässä, asiakaspalvelussa sekä rekrytoinnissa. Joku voisi jopa sanoa, että kaikki videot esittelevät jotain, minkä vuoksi esittelyvideot kategoriana on hieman erikoislaatuinen.

Millaisia esittelyvideoita teemme?

  • Yritysesittelyvideo joka esittelee yrityksen toimintaa.

  • Palvelu/tuote esittelyvideo joka esittelee jotain yksittäistä palvelua tai tuotetta.

  • Ohje- tai koulutusvideo asiakkaalle, kuluttajille tai omalle henkilöstölle. Hyvin tehdyt ohjevideot tehostavat asiakaspalvelua ja toimivat erinomaisesti strategia- tai kriisiviestinnässä, jossa halutaan huomioida oikean informaation lisäksi myös tunneaspekti.  

  • Tapahtumataltiointi toimii kiitoksena tapahtuman vieraille, mutta sillä voidaan myös tehokkaasti markkinoida tulevia tapahtumia. Tuotannollisesti tapahtumataltioinnit voivat olla hyvinkin kevyitä ja siten kustannustehokkaita.

Mitä hyötyä esittelyvideosta on?

Esittelyvideo on mitä parhain tapa edistää myyntiä, luoda työnantajamielikuvaa tai vaikkapa esitellä potentiaalisille rekrykandeille  avointa työpaikkaa. Videon hyödyntäminen osana viestintää erottaa teidät kilpailijoistanne ja auttaa kertomaan monimutkaisistakin kokonaisuuksista ymmärrettävästi. Informaation ohella video välittää voimakkaita mielikuvia, tunteita, arvoja ja persoonaa. 

 
 

Millainen on sopivin yhteistyökumppani videotuotantoon?

Luovan videotuotannon pohjalla idea on kantavin voima. Ideoinnissa taas tarvitaan tietynlaista hulluutta. Valitse siis riittävän rohkea yhteistyökumppani, jonka kanssa tuntuu luontevalta heitellä ilmaan hullujakin ja “tyhmiäkin” ideoita häpeilemättä. Niiden pohjalta lähdetään sitten jalostamaan laadukasta ja tavoitteiden mukaista toteutusta. 

Referenssejä